Handels- & Salgsbetingelser

Handels, leje samt salgsbetingelser ved FreshPro

 

- Alle angivet priser er vejl. stk. priser ex moms i danske kr.

- FreshPro's udstyr må ikke listes på andre sider uden skriftlig samstykke fra FreshPro

- Forlængelse af lejeperiode -event/arrangement skal aftales skriftligt og er ikke accepteret, før FreshPro har givet sit samstykke.

- Ved tyveri eller anden bortkomst samt ved skader på det lejede udstyr, er lejeren erstatningspligtig, lejeren er derfor pligtig til at forsikre det lejede.

- Ved tyveri/bortkomst/skader skal der betales leje, indtil hele erstatningsbeløbet er FreshPro i hænde.

- Alt udstyr skal leveres tilbage i samme stand som ved udlevering.

- Udstyret må ikke udføres af Danmark og ikke videreudlejes til tredjemand, uden det på forhånd er skriftligt godkendt af FreshPro.

- Kun FreshPro eller deres anviste reparatør må adskille og reparere det lejede udstyr.

- FreshPro kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab forvoldt af det lejede udstyr.

- Hvis der opstår fejl på det lejede udstyr, kan FreshPro ikke gøres ansvarlig herfor.

- Lejeren skal straks meddele FreshPro fejlen på det lejede, så fejlen kan udbedres.

- Ved aflysning debiteres mindst 50% af det samlede beløb.

- Alle udlejninger pålægges 3% i forsikringsadministration.

- Betallingsbetingelser er 30 dage.

- Indsigelser skal ske skrifligt senest 24 timer efter modtagelse af faktura.

- Faktura skal fremsendes som PDF senest 8 dage efter endt arrangement, herefter bliver de afvist.

 

FreshPro

© 1996 - 2019 by FreshPro ApS FreshPro ApS - Tangbjergvej 9 - 3650 Ølstykke - +45 21 62 21 27 - mail@freshpro.dk