Handels- & Salgsbetingelser

Handels, leje samt salgsbetingelser ved FreshPro ApS


- Alle angivet priser er vejl. stk. priser ex moms i danske kr.

- FreshPro's udstyr må ikke listes på andre sider uden skriftlig samtykke fra FreshPro

- Forlængelse af lejeperiode -event/arrangement skal aftales skriftligt og er ikke accepteret, før FreshPro har givet sit samtykke.

- Ved tyveri eller anden bortkomst samt ved skader på det lejede udstyr, er lejeren erstatningspligtig, lejeren er derfor pligtig til at forsikre det lejede.

- Ved tyveri/bortkomst/skader skal der betales leje, indtil hele erstatningsbeløbet er FreshPro i hænde.

- Alt udstyr skal leveres tilbage i samme stand som ved udlevering.

- Udstyret må ikke udføres af Danmark og ikke videreudlejes til tredjemand, uden det på forhånd er skriftligt godkendt af FreshPro.

- Kun FreshPro eller deres anviste reparatør må adskille og reparere det lejede udstyr.

- FreshPro kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab forvoldt af det lejede udstyr.

- Riders, tegninger mm skal sendes til mail@freshpro.dk senest 4 uger før arrangement

- Hvis der opstår fejl på det lejede udstyr, kan FreshPro ikke gøres ansvarlig herfor.

- Lejeren skal straks meddele FreshPro fejlen på det lejede, så fejlen kan udbedres.

- Ved aflysning senest 8 dage før arrangement debiteres mindst 50% af det samlede beløb
- Ved aflysning mindre end 8 dage før arrangementet debiteres det fulde beløb

- Alle udlejninger pålægges 5% i forsikringsadministration.

- FreshPro ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede salgsvare indtil fakturaen er fuldt betalt af køber.

- Betalingsbetingelser er 30 dage.

- Indsigelser skal ske skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af faktura.

- Faktura skal fremsendes som PDF senest 8 dage efter endt arrangement, herefter bliver de afvist.

 

FreshPro ApS